2019-06-10 ANDFAMILJEN VID MANHEMSKAJEN I SKELLEFTEÅ